AlirezaAvini

درباره AlirezaAvini
دکتری علوم سیاسی
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری علوم سیاسی, منابع آزمون دکتری علوم سیاسی
دکتری علوم سیاسی منابع آزمون دکتری علوم سیاسی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم سیاسی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع دکتری علوم سیاسی را تدوین و گردآوری نموده ...
ادامه مطلب
دکتری کتابداری
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری کتابداری
دکتری کتابداری دکتری کتابداری دارای یک گرایش به نام  علم اطلاعات و دانش شناسی دارا می باشد که منابع آن را در زیر می توانید مشاهده کنید: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی منابع آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر ...
ادامه مطلب
دکتری علوم اقتصادی
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری علوم اقتصادی
دکتری علوم اقتصادی دارای گرایشات مختلفی است ، شما میتوانید با کلیک بر روی هر یک از گرایشات زیر ، منابع آزمون آن گرایش را مشاهده کنید: دکتری علوم اقتصادی  دکتری اقتصاد نفت و گاز دکتری علوم اقتصادی منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین ...
ادامه مطلب
دکتری الهیات
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری الهیات
دکتری الهیات دکتری الهیات دارای گرایشات مختلفی است که شما میتوانید با استفاده از لیست زیر بر روی هر یک از گرایشات دکتری الهیات کلیک کرده و منابع آزمون گرایش مورد نظر را مشاهده کنید: منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق ...
ادامه مطلب
دکتری تربیت بدنی
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری تربیت بدنی
دکتری تربیت بدنی یکی از رشته های جذاب و پرکاربرد در کشور است ، شما میتوانید با کلیک بر روی هریک از گرایشات دکتری تربیت بدنی در لیست زیر منابع رشته خودرا مشاهده کنید: دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ...
ادامه مطلب
دکتری زبان و ادبیات عرب
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری زبان و ادبیات عرب
دکتری زبان و ادبیات عرب دکتری زبان و ادبیات عرب یک از رشته های مهم کشور می باشد ، لزوم فراگيري زبان عربي در کشور ما،علاوه بر اينکه آنرا زبان قرآن و دين خود مي‌دانيم و همچنين صرف نظر اينکه عربي زبان اول جهان اسلام و کشورهاي پيراموني ما ...
ادامه مطلب
دکتری جغرافیا
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری جغرافیا
دکتری جغرافیا دارای گرایشات مختلفی است ، با کلیک بر روی هر یک از گرایشات دکتری جغرافیا در لیست زیر منابع آن را مشاهده کنید: دکتری جغرافیای سیاسی منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی منابع ...
ادامه مطلب
دکتری روانشناسی
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری روانشناسی
دکتری روانشناسی دارای گرایشات مختلفی است که میتوانید از طریق لیست زیر و با کلیک بر روی هر گرایش منابع آن را مشاهده کنید: دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اگر به درستی ...
ادامه مطلب
دکتری زبان و ادبیات فارسی
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسیمنابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون ...
ادامه مطلب