دکتری سنجش و اندازه گیری

دکتری علوم تربیتی
خرداد, 1397 بدون نظر منابع آزمون دکتری علوم تربیتی
دکتری علوم تربیتی علومی هستند که به طور کلی هدف آنها آموزش و پرورش نیروی انسانی و شکوفایی و توسعه استعداد افراد می باشد. با نگاهی به کشورهای پیشرفته متوجه می شویم که در این کشورها سرمایه گذاری عظیمی در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان رکن اصلی پیشرفت ...
ادامه مطلب