AlirezaAvini

درباره AlirezaAvini
دکتری مدرسی معارف اسلامی
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری مدرسی معارف اسلامی
دکتری مدرسی معارف اسلامی منابع آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع دکتری مدرسی معارف اسلامی را ...
ادامه مطلب
دکتری مطالعات زنان
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری مطالعات زنان
دکتری مطالعات زنان منابع آزمون دکتری مطالعات زنان اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مطالعات زنان است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع دکتری مطالعات زنان را تدوین و گردآوری نموده ...
ادامه مطلب
دکتری فلسفه
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری فلسفه
دکتری فلسفه دارای رشته های مختلفی است ، شما میتوانید با کلیک بر روی هر رشته در لیست زیر منابع آزمون آن را مشاهده کنید: دکتری فلسفه دکتری فلسفه منطق دکتری فلسفه علم دکتری فلسفه منابع آزمون دکتری فلسفه اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر ...
ادامه مطلب
دکتری تاریخ
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری تاریخ
دکتری تاریخ دارای گرایشات مختلفی است ، شما میتوانید با کلیک بر روی هر گرایش در لیست زیر منابع آزمون آن گرایش را مشاهده کنید: دکتری تاریخ اسلام دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دکتری تاریخ اسلام منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام اگر ...
ادامه مطلب
دکتری محیط زیست
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری محیط زیست(برنامه ریزی و آموزش)
دکتری محیط زیست منابع آزمون دکتری محیط زیست (برنامه ریزی و آموزش) اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری محیط زیست (برنامه ریزی و آموزش) است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع ...
ادامه مطلب
دکتری باستان شناسی
خرداد, 1397 بدون نظر دسته‌بندی نشده
دکتری باستان شناسی منابع آزمون دکتری باستان شناسی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری باستان شناسی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع دکتری باستان شناسی را تدوین و گردآوری نموده ...
ادامه مطلب
دکتری علوم ارتباطات
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری علوم ارتباطات
دکتری علوم ارتباطات منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم ارتباطات است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع دکتری علوم ارتباطات را تدوین و گردآوری نموده ...
ادامه مطلب
دکتری حسابداری
خرداد, 1397 بدون نظر دکتری حسابداری
دکتری حسابداری منابع آزمون دکتری حسابداری اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری حسابداری است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع دکتری حسابداری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی ...
ادامه مطلب